Belçika IYI toplum gönüllüleri resmi olarak çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye’deki siyasi çalışma ve hareketliliği yakından takip eden Belçika Türk toplumu, IYI partiye gönül vermiş IYI Toplum Gönüllüleri ile tanışıyor.

Türkiye’deki siyasi çalışma ve hareketliliği yakından takip eden Belçika Türk toplumu, IYI partiye gönül vermiş IYI Toplum Gönüllüleri ile tanışıyor.

Yerel seçim çalışmalarında "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin” cümleleri ile IYI Parti Genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in doğrudan
tehdit edilerek hedef alınmasını esefle kınayarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Genel başkanımızın açıklamalarına aynen katılıyoruz :

“Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan? Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında
onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan!”
IYI Toplum Gönüllüleri olarak, ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce erek, ülkümüz, bizler için şunları ifade eder :
- Türk tarih ve kültürünün süzgecinden geçerek günümüze taşınmış değerleri temsil eden Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Maturidi, Mevlâna ve Yunus Emre’ler ’in anlayış ve
felsefesi yolunda ufkumuzu aydınlatmak.
- Hem Belçikamız hem Türkiyemizde her Türk vatandaşının hak ve hukukunu gözetmek ve korumak,
- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde egemenliği kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne geri iade etmek,
- Hem Belçikamız hem Türkiyemizde İfade, inanç, din ve teşebbüs hürriyetini vazgeçilmez ilkeler olarak kabul etmek.
- Belçikamızda milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak,
- Hem Belçikamız hem Türkiyemizde laikliği din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görmek.
- Hem Belçikamız hem Türkiyemizde bilim, sanat, estetik gibi medeni değerleri geliştirmeye; insan yetiştirme düzenimizi nitelik ve nicelik olarak en ileri ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarmak;
- Hem Belçikamız hem Türkiyemizde siyasetin ahlak zemininde yapılmasına yardımcı olmak,
- Hem Belçikamız hem Türkiyemizde devletin temeli olan adaleti güçlendirmek; bu ilkelerle insanlarımızın daha huzurlu, mutlu ve özgür yaşamasını temin etmeyi hedefleriz.

Asılsız, yersiz ve mesnetsiz iddia, itham ve hukuksuzluklar karşısında her zaman sayın genel başkanımızın yanındayız.

Türkiye Cumhuriyetini karşılıksız seven Belçika IYI toplum gönüllüleri adına.

Genel Sekreter Hüsnü Hakan ERZURUMLU
Genel Sekreter yardimcisi Süleyman ÇELİK
Basın-Yayın, Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yadigar İzzet SAĞLAM