DARBE

Darbe, sözlük anlamı vuruş, çarpış. Bir de askeri darbe diye bir şey var ki bunlar genellikle iktidar da ki seçilmiş kişilerden oluşan hükümetlere karşi yapılır ve örnekleri de çoktur.

Darbe, sözlük anlamı vuruş, çarpış. Bir de askeri darbe diye bir şey var ki bunlar genellikle iktidar da ki seçilmiş kişilerden oluşan hükümetlere karşi yapılır ve örnekleri de çoktur.

Ne var ki, darbe öyle her istenildiği zaman olmaz. Öyle olsaydı her canı sıkılan darbe yapar ki bu da işin ciddiyetini kaçırır.

Hele komutanlar, tecrübesiz veya yeteri kadar deneyimli değillerse, bu konu da bir bilene, bilenlere (İçeriden veya dışarıdan farketmez) sorulmasın da fayda vardır. Aksi takdir de büyük başarısızlık kaçınılmaz olur ki bu da kendileri açısından vahim sonuçlar doğurabilir.

Darbe yapmadan evvel Hükümetin başi ile oturup toplantı yaparak « Hükümet çekilsin yoksa ben darbe yapacağım » gibi saçma görüşmeler olmaz.

Darbe, geliyorum demez, gelir.

Adı üstünde darbe, darbe gibi yapılır. Yani hissettirir, vatandaşa yaşatır yaptığı darbeyi. Darbenin inceliği, kibarlığı, nazikliği, yumuşaklığı olmaz. Hele yumuşak komutan veya komutanlara hiç tahammülü yoktur.

Darbeci komutan sert bakışlı ve kendisinin de sert olması lâzım ki sözü « iyiliklerini düşündüğü ve onların gelecekleri için darbe yaptığı vatandaşları » tarafından dinlenebilsin.

Aksi halde yani, yumuşak olunursa, halk meydanları, sokakları doldurur ve memnuniyetsizliğini gösterir ki bu da darbecilerin acemi olduklarının işaretidir.        

Başarılı bir askeri darbe nasıl yapılır?

İki türlü çalışma yapılabilir.

1) Hükümetin çalismalarından memnun olmayan ordu komutanlarının yalnız çalışmaları. 

2) Çıkarlarına ters düşen bir ülkenin vereceği taktiksel ve fikirsel işbirliği.

Her halûkârda, sahada çalisacak olan, darbenin yapılacağı ülkenin has ordusu olmalıdır.

Her şeyden evvel, ordu komutanları, Kara, Deniz ve Hava, varsa Jandarma komutanı da bunlara dahil edilmeli ve hepsi darbe konusunda hemfikir olmalıdırlar.   

Kendi aralarında, yapılacak darbenin en ufak teferruatına kadar görüşmeliler ve hiçbir aksamaya mahal bırakmayacak kadar disiplinli olunmalıdır. Darbe hazırlıkları sır gibi saklanılmalı.

Darbenin oluşumuna zemin hazırlanılmalı:

Yağ, tuz, şeker, un gibi bazı temel gıda maddelerinin piyasadan çekilmesi veya azaltılarak halk’ı tencere tava ile sokaklara çikartmak, elektrik kesintileri, petrol ürünlerinin yokluğunun hissettirilmesi, aşirı uçları devreye sokarak sağ, sol gibi ideolojik düşüncelerin birbirleri ile çatismalarina zemin hazırlanılması, hükümeti zor durumda bırakacak ve halk’ı sokağa dökecek her türlü girişimde bulunulmalı.

Mesela revaçta olan demokrasi, çevrecilik, insan hakları ve özgürlük gibi sloganlar attırarak sokakları halk ile doldurmak ve güvenlik güçlerinin halk’a karşi aşirı güç kullandığını ileri sürmek hiç de fena fikir olmayabilir. 

Bütün bunları, zamana bakılmaksızın halk’ın, hükümetten yeter artık illallah diyene kadar devam ettirilmesi ve bezdirilmesi darbeye zemin hazırlar.

Haa şunu da unutmadan söyliyeyim, darbe bumeranga benzer, başarılı olmazsa geri döner ve darbecilerin canını öyle bi yakar ki yaptıklarına bin pişman olurlar. 

Dönelim konumuza:

Darbe zemini hazırlandıktan sonra, bir gece sabaha karşi aynı anda bütün hükümet üyeleri bulundukları yerden asker refakatinde alınarak hepsi belli bir yerde toplanır. Şehirlerin büyük meydan ve caddelerinde asker ve bir kaç tanede tank bulundurulur.

Radyo ve Televizyon binalarına el konulur, sınırlar geçici olarak kapatılır, havaalanlarıda uçuşlara geçici olarak yasaklanır, tabii limanlarda da aynı yasaklar uygulanır ve daha bir çok tedbir alınır.

Sabahın ilk saatlerinde, ülkenin bütün iletişim vasıtaları kullanılarak, komutanların kendi aralarında seçtikleri birisi (genelde Genel Kurmay Başkanı olur) Radyo ve Televizyondan:

Demokrasi adına ve halkın geleceğini düşündüklerinden, kötü gidişata dur diyebilmek ve Demokrasiyi tekrar tesis edebilmek için hükümeti düşürdüklerini, en kısa sürede azınlık hükümeti kurarak ve akabinde de seçimlere gidileceğini asayişi sağlayabilmek için de bir günlük sokağa çikma yasağı koyduğunu bildirir, Radyo ve Televizyonlardan da devamlı milli gururu okşayıcı marşlar çalinir.

Milletvekilleri ve hükümet üyelerine gelince. Onların hepsi toplu olarak belirli bir yere götürülürler. Bu yer, kaçmaları ve kaçırılmaları zor olan bir ada da olabilir veya zincirli yahut zincirsiz olan bir tutuk evi de olabilir. Emniyet açısından her türlü tedbir de alınmalıdır.   

Böylece kimsenin burnunun kanamasına mahal vermeden darbe gerçekleştirilmiş olur.   Sevgili okurlar bir gerçek var o da: İnsanın en doğru ve iyi yaptığı iş bildiği iştir.

Bunu neden söyledim?

Malûmunuz, Mısır da bir darbe gerçekleştirildi ve insanlar öldürülüyor. Hepimizin bildiği gibi darbeler tabii ki iyi değil ama, inanın Mısır da ki durumu görünce insanın:

« Yahu bir darbe yaptın bari şunu adam gibi yapaydın » diyesi geliyor. « Kafanı kaldır da bu işin tecrübesini yaşamışlara bi soraydın « diyesi geliyor. « Darbe kim sen kim » diyesi geliyor.

Saygı ve sevgilerimle.