TÜRKİYE'DE 2018 YILINDA 12 BİN ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Türkiye'de çocuk evliliklerinin sayısı son yıllarda kademeli olarak düşse de hala çocuklar anne oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2018'de 15 yaşından küçük 167 çocuk doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 11 bin 636 çocuk, anne oldu.

Türkiye’de çocuk evliliklerinin sayısı son yıllarda kademeli olarak düşse de hala çocuklar anne oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2018’de 15 yaşından küçük 167 çocuk doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 11 bin 636 çocuk, anne oldu.

~~TÜİK’in açıkladığı nüfus verilerinde en dikkat çeken unsur çocuk anneler oldu. Buna göre 2018 yılında Türkiye’de 1 milyon 248 bin 847 doğum gerçekleşti. Annelerin yaş gruplarına bakıldığında ise 15 yaşından küçük tam 167 çocuk var. 15-17 yaş grubunda bu sayı 11 bin 636 oldu.

TÜİK, 18 yaşından küçükler için çocuk tanımlamasını kullanırken 15-17 yaş grubunda her yaş için anne sayısını açıklamak yerine toplu vermeyi tercih etti. 18-19 yaşında anne olanların sayısı ise 48 binden fazla. 20-24 yaş grubu toplam doğumların yüzde 23’ünü, 25-29 yaş grubu yüzde 31’ini ve 30-34 yaş grubu da yüzde 24’ünü oluşturdu. 18’ten küçük yaşta anne olan çocukların sayısı son yıllarda azalsa da hala yüksek seviyede seyrediyor.

ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuk sayısında son yıllarda kademeli bir düşüş dikkat çekiyor. Ancak bu yaş grubundakilerin toplam evlenmeler içindeki payı ciddi bir oran oluşturuyor. 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının oranı 2009’da yüzde 8,1 iken bu sayı 2018’de yüzde 3,8’e geriledi. Öte yandan bu veriler sadece resmi evlilikleri içeriyor, kayıt dışı evlilikler bu veride yer almıyor.

BEKARKEN 2 ÇOCUK İSTEYENLER EVLENİNCE '1 ÇOCUK YETER' DİYOR

Aile Yapısı Araştırması 2016 sonuçlarına göre, bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde, en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu. Türkiye genelinde bireylerin yüzde 31,4'ü şartları uygun olduğunda üç çocuk, yüzde 18'i dört çocuk, yüzde 14,9'u beş ve daha fazla çocuk isterken yüzde 3,4'ü tek çocuk istediğini, yüzde 0,3'ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti.

Medeni duruma göre ideal çcouk sayısında ise çarpıcı bir değişiklik sözkonusu. Bekarların yüzde 46,7’si “2 çocuk ideal” derken, evlilerde 2 çocuk isteyenlerin oranı yüzde 26’ya kadar düşüyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA 2'DEN FAZLA DOĞUM YAPAN YOK

Dünyaya gelen çocuk sayısı eğitim seviyesiyle de yakından ilgili. 2018’de doğum yapan üniversite mezunların yüzde 57,8’i ilk kez anne olurken yğzde 34,2’si de ikinci kez doğum yaptı. Bu eğitim seviyesinde üç ve daha fazla çocuk yapan kadın sayısı yüzde 8,1’de kaldı. 3 ve daha fazla çocuk doğurma oranı ilkokul mezunlarında 70,5 olurken ilköğretim ve dengi seviyede yüzde 32,5 oldu.