Demokratik sisteme güven azaldı

Denge ve Denetleme Ağı'nın 10 yılda Türkiye'deki demokrasi talebinin nasıl değiştiğini incelediği, "Türkiye'de Demokrasi Talebi Raporu"na göre demokratik sistemin parçası olan kurumlara güven azaldı

Denge ve Denetleme Ağı'nın 10 yılda Türkiye'deki demokrasi talebinin nasıl değiştiğini incelediği, "Türkiye'de Demokrasi Talebi Raporu"na göre demokratik sistemin parçası olan kurumlara güven azaldı.

~~Sivil toplum platformu Denge ve Denetleme Ağı, 10 yılda Türkiye'deki demokrasi talebinin nasıl değiştiğini incelediği, "Türkiye'de Demokrasi Talebi Raporu"nu açıkladı. Rapora göre demokratik sistemin parçası olan kurumlara güven azaldı.

KONDA'nın 2010-2019 yılları arasında toplamda 266 bin 993 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları üzerinden hazırlanan rapor sonuçları, video konferans yöntemiyle, Denge ve Denetleme Ağı koordinatörlüğünde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Vatandaşların demokrasiyi nasıl tanımladığı, demokrasi için kriterlerinin irdelendiği raporda, veriler hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, eşit vatandaşlık, ifade özgürlüğü, yerel yönetimler ve örgütlenme özgürlüğü başlıkları altında ele alındı. Rapora göre toplumun çoğunluğu, yargının bağımsızlığını yitirdiğini ve siyasallaştığını düşünüyor.

Eşit vatandaşlık haklarına sahip olma hakkı, söylem olarak ifade edilmesine karşın; etnisite, din ve mezhep, cinsiyete göre eşit yurttaşlık konularındaki önyargılar kırılabilmiş değil. Araştırmayı hazırlayan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, raporla ilgili bulgulara bakıldığında "ikircikli bir toplum" gördüğünü söyledi.

Ağırdır, "Toplum aklımızın yüreğimizin olması gereken, ideal dünyayı arzuluyor. Ama aynı zamanda, bir yarısı da ne olur ne olmaz diye bulunduğu yere kök salmaya çalışıyor gibi bir ikircikli hal var" görüşünü dile getirdi. Raporda, 3 kişiden 2'sinin yerel yönetimlerde kararlara daha etkin bir şekilde katılmak istediği görüldü. 5 kişiden 2'si kendisini "ikinci sınıf vatandaş" gibi hissederken, iktidarı denetleme görevinden uzaklaştıkça medyaya güven azalıyor, sosyal medya giderek ana haber alma kaynağı haline geliyor. Vatandaşlar önceliklerini ise şöyle sıraladı: "Önce eşitlik, adalet ve özgürlük, sonra devletin bekası."