05

Bir gün değil, her gün anılması gereken anneler / Zerrin AYDIN

Toplumun en temel dinamiğidir annelerimiz. Annelik duygusu Yüce Allah’ın verdiği güzel şefkat ve merhamet dolu bir duygudur.

Detay
05

Dile önem verelim

Sayýn okurlar, Sözüme bir atasözümüzle baþlamak istiyorum. "Her bir dil, bir insan demektir" bu sözden yola çýkarak bulunduðumuz ülkede dilin ne kadar önemli olduðunu daha iyi anlýyoruz. Belçika bulunduðu konum itibariyle üç resmi bir çok ulusal di

Detay
05

Eðitime önem vermeliyiz

Belçika Türk Kadýnlar Derneði'nin AÇEV Programý çerçevesinde yapmýþ olduðu eðitim göz doldurmaya devam ediyor. Eðitim yýlý sonu nedeniyle, Diyanet Vakfý Konferans Salonunda yapýlan töreni izlemiþ çok mutlu olmuþtum. Çocuklarla beraber annelerin de

Detay