JUSTICE FOR KHOJALY, JUSTICE FOR HUMANITY! / KHOJALY İÇİN ADALET, İNSANLIK İÇİN ADALET! / Jamila Mammadova, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi.

JUSTICE FOR KHOJALY, JUSTICE FOR HUMANITY! / KHOJALY İÇİN ADALET, İNSANLIK İÇİN ADALET! / Jamila Mammadova, ADA Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi'nin İngilizce ve Türkçe makalelerini sizlerle paylaşıyoruz...

JUSTICE FOR KHOJALY, JUSTICE FOR HUMANITY! / KHOJALY İÇİN ADALET, İNSANLIK İÇİN ADALET!  / Jamila Mammadova, ADA Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi'nin İngilizce ve Türkçe makalelerini sizlerle paylaşıyoruz...

~~JUSTICE FOR KHOJALY, JUSTICE FOR HUMANITY!

By Jamila Mammadova, Baku, Azerbaijan. First year Public Administration Master Degree student at ADA University. 07.11.2020.

November 7, 2020 was a cold, autumn day. But, not as frosty as the night of 26 February 1992 when Azerbaijanis in the town of Khojaly were massacred by Armenian Armed Forces. At first glance, 7 November sounded like any other date in the calendar. However, it was the beginning of a victory. The victory of humanity. The victory of justice. Justice for Khojaly!

President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev on 7 November 2020 announced good news regarding liberation of Garabulag and Moshmakhat villages of Khojaly town of Azerbaijan, which were occupied by Armenian Armed Forces for 28 years. Humanity will not forget this day. Humanity will always remember this day as a proud moment in history.

Why is Khojaly very important for Azerbaijanis? Why is Khojaly so important for humanity? Khojaly is not just about the liberation of a territory or a piece of land, but it is a symbol of justice, symbol of human rights, symbol of international and international humanitarian law.

Khojaly is a town in the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan, home to a population of 7,000 people before the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. On the night of February 25-26, 1992 Azerbaijani people in Khojaly became victims of a genocide committed by Armenian military forces. Under heavy conditions of frosty weather, several thousands of Azerbaijanis had to flee the town in the dark and to find refuge in nearby forests and mountain terrains, only to be eventually trapped by Armenian Armed Forces.

As a result of Armenian war crimes, 613 civilians perished, including 106 women and 63 children. 1,275 Khojaly residents were taken hostage, while 150 people still remain missing. 487 inhabitants of Khojaly were severely dismembered, including 76 children. 6 families were completely wiped out, 26 children lost both parents and 130 children lost one of their parents. 56 of those who were killed were murdered with particular cruelty: most were slaughtered, some were burned alive, beheaded, some were mutilated, and others were scalped, actions which contain elements of a genocide.

Today, the political and military leadership, as well as the subordinate local armed groups of Armenia are responsible for serious individual crimes and state violations of international humanitarian and human rights law for the crimes committed in Khojaly. These crimes are confirmed by numerous facts, including investigative records, testimonies of eyewitnesses, evidences from international media and reports of INGOs and NGOs, as well as various clear and convincing proofs on the intent to destroy the group in whole or in part, met for the purpose of sustaining the genocidal charges with regard to the crime committed in Khojaly against Azerbaijanis.

The European Court of Human Rights’ judgement of April 22, 2010 concluded crimes committed in Khojaly as "acts of particular gravity which may amount to war crimes or crimes against humanity”. It should be particularly noted that Khojaly massacres took place in a period when former President of Armenia Serzh Sargsyan served as the head of the illegal military structures in Azerbaijan’s occupied territories. In one of his interviews Sargsyan stated, "Before Khojaly, Azerbaijanis thought that they were joking with us, they thought that the Armenians were people who could not raise their hand against the civilian population. We were able to break that [stereotype]. And that’s what happened”.

Even though perpetrators of Khojaly war crimes remain unpunished, the glorious Azerbaijani Army continues to liberate Azerbaijan’s internationally recognised territories from Armenian occupation. Residents of Khojaly will soon return to their homes. Khojaly will no longer be a ghost town. Azerbaijan itself implements the United Nations Security Council resolutions (no. 822, 853, 874 and 884) by liberating its territories, soon to bring more than 1 million Azerbaijani internally displaced persons and refugees back to their homeland Karabakh to restore peace, justice, international and international humanitarian law - most importantly, fundamental human rights of IDPs and refugees who have been waiting for almost 30 years.

https://www.mfa.gov.az/files/shares/Khojaly%20Genocide_21.02.2020.pdf

*********************************************

Yazının Türkçe metni

~~KHOJALY İÇİN ADALET, İNSANLIK İÇİN ADALET!  / Jamila Mammadova, ADA Üniversitesi'nde birinci sınıf Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi.

Jamila Mammadova, Bakü, Azerbaycan tarafından. ADA Üniversitesi'nde birinci sınıf Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi. 07.11.2020.

7 Kasım 2020 soğuk bir sonbahar günüydü. Ancak, Hocalı kasabasındaki Azerilerin Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından katledildiği 26 Şubat 1992 gecesi kadar soğuk değil. İlk bakışta 7 Kasım, takvimdeki diğer tarihler gibi geldi. Ancak, bir zaferin başlangıcıydı. İnsanlığın zaferi. Adaletin zaferi. Hocalı için adalet!

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan'ın Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından 28 yıldır işgal edilen Hocalı ilçesine bağlı Garabulag ve Moshmakhat köylerinin kurtuluşunun müjdesini duyurdu. İnsanlık bu günü unutacak. İnsanlık bu günü her zaman tarihte gururlu bir an olarak hatırlayacaktır.
Azerbaycanlılar için Hocalı neden bu kadar önemli? Hocalı insanlık için neden bu kadar önemli? Hocalı, sadece bir bölgenin veya bir toprağın özgürleştirilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda adaletin, insan haklarının, uluslararası ve uluslararası insancıl hukukun sembolü olan bir simgedir.

Hocalı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışması öncesinde 7.000 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapan bir kasabadır. 25-26 Şubat 1992 gecesi Hocalı'daki Azerbaycan halkı, Ermeni askeri güçleri tarafından yapılan bir soykırımın kurbanı oldu. Ağır soğuk hava koşullarında, birkaç bin Azerbaycanlı karanlıkta kasabadan kaçmak ve yakınlardaki ormanlara ve dağlık arazilere sığınmak zorunda kaldı, ancak sonunda Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından tuzağa düşürüldü.

Ermeni savaş suçları sonucunda 106'sı kadın 63'ü çocuk olmak üzere 613 sivil hayatını kaybetti. 1.275 Hocalı vatandaşı rehin alındı, 150 kişi ise hala kayıp. 76'sı çocuk olmak üzere, Hocalı'nın 487 sakini ciddi şekilde parçalandı. 6 aile tamamen yok edildi, 26 çocuk hem anne-babasını, 130 çocuk anne-babasından birini kaybetti. Öldürülenlerin 56'sı özel bir zulümle öldürüldü: çoğu katledildi, bazıları diri diri yakıldı, başları kesildi, bazılarının başları kesildi ve bazıları soykırım unsurları içeren eylemlerdi.
Bugün, siyasi ve askeri liderliğin yanı sıra Ermenistan'ın ikincil yerel silahlı grupları, Hocalı'da işlenen suçlar nedeniyle ciddi bireysel suçlardan ve uluslararası insani ve insan hakları hukukunun devlet ihlallerinden sorumludur. Bu suçlar, soruşturma kayıtları, görgü tanıklarının ifadeleri, uluslararası medyadan alınan kanıtlar ve INGO ve STK raporlarının yanı sıra grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetine dair çeşitli açık ve ikna edici kanıtlar da dahil olmak üzere birçok gerçekle doğrulanmaktadır. Azerbaycanlılara karşı Hocalı'da işlenen suçla ilgili soykırım suçlamalarını sürdürme amacı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 22 Nisan 2010 tarihli kararı, Hocalı'da işlenen suçları "savaş suçu veya insanlığa karşı suç teşkil edebilecek özel ağırlığa sahip eylemler" olarak sonuçlandırmıştır. Hocalı katliamlarının bir dönemde meydana geldiğine özellikle dikkat edilmelidir. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarda yasadışı askeri yapıların başında görev yaptı. Bir röportajında Sarkisyan, "Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar bizimle şaka yaptıklarını düşündüler, Ermenilerin bunu yapabilecek insanlar olduğunu düşünüyorlardı sivil halka karşı elini kaldırmaz. Bu klişeyi kırmayı başardık. Ve olan buydu ”.
Hocalı savaş suçlarının failleri cezasız kalsa da, şanlı Azerbaycan Ordusu, Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmaya devam ediyor. Hocalı sakinleri yakında evlerine dönecekler. Hocalı artık hayalet bir kasaba olmayacak. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını (no. 822, 853, 874 ve 884) topraklarını özgürleştirerek, kısa süre sonra 1 milyonu aşkın Azerbaycanlıyı ve mülteciyi barışı, adaleti ve uluslararası toprakları yeniden tesis etmek için anavatanları Karabağ'a geri getirerek uygular. ve uluslararası insani hukuk - en önemlisi, neredeyse 30 yıldır bekleyen ÜİYOK'lerin ve mültecilerin temel insan hakları.