CHP İLKELERİYLE GÜNDEMDE KALMALI... Celil GÜNDOĞDU

Gerçek demokrasilerde takdir halkındır. Adaylar projeleriyle veya ekipleriyle aday olurlar, kaç aday olursa olsun kongre üyeleri hizmet verebilecek kişileri yönetime getirir Sonuç ne olursa olsun kazanan da kaybedende partinin selameti ve ilkeleri için yoluna devam eder. Ben seçilmedim nasıl olsa seçilen işi götürsün demek kişilerin kendi ilkeleriyle çeliştiğinin göstergesi olur.

~Bir söz vardır "Demokrasi elbisesi bazılarına bol geliyor" diye. Bu sözü teyit eden olaylar ve söylemlerle her zaman karşılaşmak mümkün.

Bu söze neden olan şey hepinizin takdir ettiği gibi demokratik tercih ve kazanımların kötü amaçlı kullanılmasından kaynaklanıyor.

İleri demokrasilerde partiler ülke yönetimine aday olarak, hazırlamış oldukları parti hizmet programlarıyla halkın karşısına çıkarlar. Demokratik kurallar içerisinde de halkın takdir ettiği partiler de iktidara gelerek hükümet olurlar. Bunlar demokrasinin gereğidir ve hepsi bir sistemin parçalarıdır.

Bilindiği gibi son yıllarda ülkemizdeki partilerin yurtdışı temsilcilikleri açıldı. Amaç bu partilerin programlarını yurtdışındaki vatandaşlara anlatmak ve olası seçimlerde de yurtdışındaki vatandaşlardanda oy almaktır. Bu siyasi kurumlar, doğal ve yasal bir oluşum olup, bulundukları ülke idarelerince de tanınmaktadırlar.

CHP Belçika Birliği'de bu siyasi oluşumlardan biridir ve 15 Ekim'de genel kurula gidecektir.

CHP politik olarak cumhuriyetçi ve demokratik yapısıyla siyasi fikir ve düşüncelerin özgür bir şekilde ifade edildiği siyasi bir kurumdur. Diğer partilerden farklılığı ise kurucu parti olarak 94 yıldır hizmete devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleriyle var olan bir parti olduğu halde demokratik tercihlerinde "kraldan çok kralcı kesilen" bazı farklı düşüncelerden dolayı da, tartışmaların doruğa çıkarılmasıyla hep hareketli bir parti izlemini veriyor.

Bazı kongrelerde özellikle çoğulculuk ve demokratik söylem ve eylemler genelde partinin ilkeleriyle değil, kişisel sorunların ön plana çıktığı bir görüntüyle ne yazık ki olumsuz olarak gündeme düşmekte.

Atatürk'ün partisi olan onun ilkeleriyle taçlanan bir parti kısır çekişmelerin ötesinde kaliteli düşünce ve projelerin önplana çıkarabilecek, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini koruyarak, toplumun tüm katmanlarını kucaklayabilecek şahsiyetlerle yol alabilir.

Bugünlerde CHP Belçika Birliği ile ilgili sosyal medyada tartışılan ve yayınlanan CHP İlkeleriyle asla örtüşmeyen söylem ve görüntüler beni doğrusu çok rahatsız ediyor.

Türkiye'nın en köklü, demokratik düşünceleriyle halkın umudu olan bir partinin yapılacak kurultay öncesi seviyesi düşük, onur kırıcı tavırlar gerçek bir CHP'liye yakışmıyor. Tüm CHP'liler özeleştiri yapmak zorundadır.

CHP Belçika Birliği Başkanlığına aday olan ve adaylıklarını açıklayan tüm arkadaşlar saygındır. Yönetimi almak için adayların kişilikleri üzerinden yapılan çirkin sataşma, iftiralar ise medeni bir dünya görüşüne uygun değildir. Hele bir CHP'liye hiç yakışmaz.

Artı sosyal medya iç meselelerin konuşulduğu alan olmamalı. Her partinin kendi mahremiyet atmosferinde varsa olumsuz davranışlar tartışılır. Demokrasi birilerinin zaaflarını pazarlama anlayışı değil, halkı memnun edecek en iyi projelerin sunulup hayata geçirilmesi konusunda fikir teatilerinin özgürce yapıldığı alanlar olmalıdır.

Birilerini çıkıp rakip adayı karalama adına çirkin ifade kullanması, adaylardan ziyade Partinin tüzel kişiliğine zarar vermektedir.

Gerçek demokrasilerde takdir halkındır. Adaylar projeleriyle veya ekipleriyle aday olurlar, kaç aday olursa olsun kongre üyeleri hizmet verebilecek kişileri yönetime getirir.

Sonuç ne olursa olsun kazanan da kaybedende partinin selameti ve ilkeleri için yoluna devam eder. Ben seçilmedim nasıl olsa seçilen işi götürsün demek kişilerin kendi ilkeleriyle çeliştiğinin göstergesi olur.

Sorumluluktan kimse kaçmamalı. Parti bireylerin makamsal olarak kendilerini tatmin etme alanı değildir. Parti ilkeleriyle hizmete aday olan partiyi ileri götürebilme anlamında bir yarış kulvarıdır. İyi koşan kazanır ve hizmeti üstlenir.

Kısır çekişmelere asla lüksümüz yok gerçekten Atatürk'ü ve kurduğu Cumhuriyetimizi seviyorsak bireysel egolarımızı bir kenara iterek, demokratik yaşam ve ileri bir demokrasi için elele gönül gönüle vererek, birliği koruyalım.

Ben her CHP'linin Demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine saygılı ve sevgili olduğunu düşünüyıorum. Birilerinin dışarıdan dayatma ve yönlendirme girişimlerine aydın ve vartansever CHP'liler prim vermeyecektir.

CHP Belçika Birliği'nin kuruluşundan bu güne kadar hizmet veren tüm Partilileri tebrik ediyorum. Hizmette art niyetli olmadan hatalar ve noksanlıklar olmuştur olabilir de. Ancak önemli olan hataların tesbit edilip en iyi hizmetlerin önplana çıkarılması hedef olmalı.

Barış ve kardeşlik içerisinde, CHP'ye yakışır demokratik ortamda hayırlı kongreler diliyorum...

Cumhuriyet ve Demokrasilerde kalın. saygılarımla