DEN HAAG AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİNDEN İFTİRALARA CEVAP ve BASIN AÇIKLAMASI

Bazen Azerbaycan'da, bazen de Avrupa'da Güney Azerbaycan'lı veya Türkiye'nin Iğdır/Kars bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türklerine akla hayale gelmeyen iftiralar atılmakta ve onlar “Azerbaycan” mefhumundan dışlanmak istenmektedirler. Bunu kimler veya niye yapıyorlar az çok tahmin ediyoruz. Bu kişiler veya grupların amacı Azerbaycan'nın her yerde zayıflaması, parçalanması, hatta yok edilmesidir. Çünkü bu tür kendi halkını dışlayan insanlardan başka bir amaç asla beklenemez.

Bazen Azerbaycan'da, bazen de Avrupa'da Güney Azerbaycan'lı veya Türkiye'nin Iğdır/Kars bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türklerine akla hayale gelmeyen iftiralar atılmakta ve onlar “Azerbaycan” mefhumundan dışlanmak istenmektedirler. Bunu kimler veya niye yapıyorlar az çok tahmin ediyoruz. Bu kişiler veya grupların amacı Azerbaycan'nın her yerde zayıflaması, parçalanması, hatta yok edilmesidir. Çünkü bu tür kendi halkını dışlayan insanlardan başka bir amaç asla beklenemez.

Azerbaycan'nın dünyada uğradığı bütün haksızlıkların temelinde ne kadar düşman güçlerin yoğun çalışmaları olsa da, “Azerbaycanlıyım” diyen insanların “yerlibazlıkları” ve ihanetleri de unutulmamalıdır. Bu tür insanlar kendi şahsi menfaatlerini herşeyin üzerinde tutarlar ve kendi milletine ne kadar zarar verdiklerinin hesabını asla yapmazlar.

Bu insanlardan biri de yıllardan beridir Hollanda'da yaşayan, Den Haag Azerbaycan Kültür Derneği'nde her zaman en iyi şekilde karşılanan, hatta toplantılarda konuşmasına izin verilen Elman Mustafazade isimli şahıstır.

Den Haag Azerbaycan Türk Kültür Derneği olarak, otuz yıla yakın çalışmaları ile Avrupa'da sadece Azerbaycan'nın milli davasını değil, Azerbaycan'nın dilini, medeniyetini hem Hollandalılara anlatarak hem de Azerbaycanlı çocuklara, gençlere öğreterek, onları yabancılaşmaktan koruyan derneğimizin ve dernek başkanımız İlhan Aşkın'nın bu tür yalan ve iftiralarla karalanmasını kabul edemiyeceğimizi beyan etmek istiyoruz. Daha 1990 yılında Azerbaycan'da bağımsızlık hareketleri başlar başlamaz Azerbaycan Dayanışma Komitesi'ni kuran, yardımlar toplayıp bütün zorluklara rağmen Azerbaycan'a götüren ve iki yıl sonra da dernek haline gelerek çok önemli çalışmalar yapan Azerbaycan Türk Kültür Derneği'nin bütün faaliyetleri metbuatta ve kitaplarda yer almıştır. Sempozyumlar, mitingler, seminerler, kurslarla yorulmadan, durmadan hizmet eden ve Azerbaycan'nın gurur duyması gereken böyle bir teşkilat, düşmanlara karşı cesaretle dik dururken, kendi içinde çıkanların iftiraları ve yalanları ile ne yazık ki yara almaktadır.

Bütün dünyadaki kanunların en önemli maddesi şudur: Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yani birisi birşey hakkında iddiada bulunduğu zaman o adam iddia ettiği meseleyi ispat etmek zorundadır. Etmezse müfteri, yani iftiracı, yalancı olur.

Elman Mustafazade isimli şahıs dernek başkanımız İlhan Aşkın aleyhinde korkunç ve utanmaz iki iftirada bulunmaktadır.

1. Den Haag'da büyük zorluklarla izni alınan Hocalı Abidesi için İlhan Aşkın'nın 100 bin euro topladığı ve benimsediği iftirası;

2. Azerbaycan Türk Kültür Derneği'ne yapılan çirkin saldırının ve camlarının İlhan Aşkın tarafından kırıdırılarak Ermenilere İlhan Aşkın'nın iftira atması...

Elbette dernek olarak Elman Mustafazade isimli şahıs ile hukuk önünde bu iftiraların hesabını soracağız. Ama kamuoyu önünde de bu iftiraların hesabını ondan sormak istiyoruz.

1. Hocalı Abidesi ile ilgili toplanan yardımların makbuzları, isim listesi derneğimizde muhafaza edilmektedir. Ayrıca yardım kampanyası sadece İlhan Aşkın tarafından değil, dernek yönetim kurulu tarafından yapılmıştır ve bütün yönetim kurulu ne  kadar para toplandığının şahididir.

2. Derneğimize yapılan saldırı Den Haag polisi tarafından titizlikle incelenmiş, parmak izleri alınmış ve her türlü araştırma yapılmıştır. Her yerde kameralarla izlenen bir Avrupa şehrinde bir dernek başkanın kendi derneğinin camlarını kırması veya kırdırması iddiası, düşüncesi ancak ve ancak Elman Mustafazade gibi kendi egosunun esiri olmuş şahısların ham hayali olabilir.

Dernek olarak bu tür iftiracı şahıslarla hem hukuk hem de kamuoyu önünde her zaman hesaplaşmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bu tür iftiralar ve yalanlar bizim yürüdüğümüz yolda engel olamayacaktır. Çünkü biz bu davaya ne Iğdır'lı, ne Azerbaycanlı gözüyle değil, ülkemize, halkımıza canı gönülden bağlı ve bu uğurda ölmeyi göze alabilecek kadar inanmış insanlar olarak bakmaktayız. Bakü'lü, Tebriz'li, Iğdır'lı olmak ne bir ayrıcalık ne de bir eksikliktir. Dürüst insan ve vatansever bir Azerbaycan Türkü olmak bizim için en önemli değer ve bir şereftir. Bu şereften nasiplenmeyen iftiracıların yeri ise tarihin çöplüğü olacaktır!

Den Haag Azerbaycan Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu