KADİR ŞAHBAZ VEFATI’NIN 23. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Ehl-i Beyt Muhibi ve hak Ereni olan 'Kadir Ağa' lakaplı Kadir Şahbaz vefatının 23. yıldönümünde Belçika Brüksel'de bulunan 'Erenler Derneği' salonunda anıldı.

Ehl-i Beyt Muhibi ve hak Ereni olan 'Kadir Ağa' lakaplı Kadir Şahbaz vefatının 23. yıldönümünde Belçika Brüksel'de bulunan 'Erenler Derneği' salonunda anıldı.

Merthum hak Eren'i Kadir Şahbaz'ın oğlu ve 'Erenler Derneği' Onursal BNaşkanı Halil Şahbaz'ın himayesinde yapılan anma ve kutlamada 'Kadir Şahbaz'ın kişiliği ve hizmetleri anlatıldı.

Anma'ya kalabalık davetli topluluğu iştirak etti. Okunan Kuran ve edilinen dualar sonrası davetlilere ihsan mahiyetinde yemekler ikram edildi.

Erenler Derneği onursal başkanı Halil Şahbaz, 'Babamız ve manevi önderimiz Kadir Şahbaz'ın vefat yıldönümünü esasen bir anmadan ziyade, bir kutlama olarak düşünüyoruz. Çünkü O bir Hâk Ereni ve Ehl-i beyt aşığı birisi olarak kendisinden sonrakilere ışık olmuş bir şahsiyettir. Kendisini özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

~~Emirdağlı Şeyh Hak Halili Kimdir

Hak Halili, Seyyid Meşayihden Müderris Hacı Halil’in oğludur. 1823'te Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinin Dere Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Halil'i babası Ömer Efendi vefatından önce eşi Emine Hanıma emanet etmiş ve "Hatun bu çocuk okuyup alimler ve şeyhler arasında bulunacak, benden sonra bu çocuğun okumasına yardımcı ol" demiştir.

Emine Hatun kocasının vasiyeti üzerine Halil'i 13 yaşında Afyon'un Bolvadin İlçesine okumaya gönderir. Sırasıyla Bolvadin, Konya ve İstanbul'da medrese tahsili yapar ve orada müderrisliğe yükselir. Bir süre sonra Mekke'ye gider ve orada Abdülkadir Geylani hazretlerine bağlanır. Değişik zamanlarda üç kez halvete girer. Bazı rüyaların ışığında mertebe bulur ve bu rüyalarda Peygamber Efendimizin kendisine "Halilim sen artık Hakkın Halili oldun dediği rivayet olunur. Böylece Hak Halili adını almış olur.

Hak Halili Mekke’den sonra gelip Şam'a yerleşti, Orada Emine Hanımla evlendi. Şam'da dokuz yıl kaldı ve Emine Hanımdan 4 çocuğu oldu. Uzun bir süre sürgünler yaşadı. Humus, Trablusgarb ve Sivrihisar gibi yerlerde sürgün edildi. 65 yaşında sürgün hayatı bittiğinde, Emirdağ’ın Karacalar köyüne yerleşti.
 Hak Halili Karacalar köyüne bir medrese kurdu, orada yüzlerce talebe yetiştirdi. Müridleri kendisine sıkı sıkı bağlandılar. Tasavvufta yol alan şeyh, dört kapı, kırk makam inancı gereği, Kadiri tarikatını kurdu. Tarikatı Hüseyni kolundan efendimizin ve Ehl-i Beyt aşkı ve on iki imam yolunun bu topraklarda temsilcisi oldu. 1907 yılına kadar şeyhliğini bu köyde devam ettirdi.

Bu yıllarda göç vakti geldiğinde bu ağır görevin sorumluluğunu, ikinci eşinden olma kızı Zehra Sultan’a verdi. Zehra Sultan henüz 14 yaşındaydı. Köy insanları kadından şıh olmaz diye epeyce eziyet ederler, Şıh Kızı babasından aldığı görevi kimseye aldırmadan tüm güçlüklere rağmen devam ettirir.

Zehra Sultan 1893 doğumludur. Annesi Hatice Hanım, babası Hak Halili’dir. 1907'de İsmail oğlu İbrahim'le evlenir. Hak Halili Zehra Sultan'a manevi makamı teslim eder. Zehra Sultan küçük yaşta “ilmi ledün” ile tanışır. Bu saatten sonra şıhlığı kaldığı yerden devam ettirir. Bacı Sultan adını alır. Zaman içinde iki de çocuğu olur; oğlu Abdülkadir, kızı Hatice’dir. Bacı Sultan kendisini 1965 yılına kadar babasının kurduğu tarikata adamıştır. Emirdağ’da ehl-i Beyt Alevi tarikatı Hak Halili’yle başlamıştır, yani aslına bakılısa tarihi oldukça yenidir.

Bacı Sultan hakka yürürken bu gönül ocağını oğlu Kadir Aga'ya devreder. Kadir Aga devraldığı tarikatı devam ettirir. Dedesinin ve annesin türbesini yeni baştan yaptırır. Bir de dergah kurar. Türbeyle dergah iç içedir, bir yandan türbeyi ziyaret ederken bir yandan da ilahiler eşliğinde semah yaparlar. Bu tarikatın yolcuları için güzel bir manevi atmosfer olduğu bir gerçek. Kadir Aga da 1997'de bu dünyayı terk eder her fani gibi.
Şimdi bu dergah ve dernek, Kadir Aga'nın oğlu Nurettin ve Halil Şahbaz önderliğinde tüm canlılığıyla devam etmektedir. Her yıl 31 Temmuzda Bacı Sultan’ın ölüm yıl dönümünde orada anma törenleri yapılır.
 Ehl-i Beyt aşığı olan bu insanların arasında saatlerce ilahiler dinledik, çok coşkuluydular
 Rabia Barış

https://www.facebook.com/1102642546487241/posts/2267634669988017/