~~Brüksel Bölgesi'ndeki bir parkta ilk kalıcı ayırma kutularının açılışı. Josaphat parkında Schaerbeek öncüsü.

Atıkların evde ayrıştırılması, Brüksel'de ikamet edenlerin büyük çoğunluğu için bir refleks haline geldi. Ancak evinin dışında, ayırmaya uygun çöp kutuları bulmak nadirdir. Bu nedenle Schaerbeek belediyesi, sembolik parkında kalıcı ayırma için bir pilot proje başlatarak dalmaya ve öncü olmaya karar verdi: Josaphat Park.

Atıkların evde ayrıştırılması, Brüksel'de ikamet edenlerin büyük çoğunluğu için bir refleks haline geldi. Ancak evinin dışında, ayırmaya uygun çöp kutuları bulmak nadirdir. Bu nedenle Schaerbeek belediyesi, sembolik parkında kalıcı ayırma için bir pilot proje başlatarak dalmaya ve öncü olmaya karar verdi: Josaphat Park.

Josaphat Park'taki bu benzeri görülmemiş tasnif kutusu projesi sayesinde Schaerbeek, Brüksel Bölgesi'nde kamu temizliği açısından kendisini öncü bir belediye olarak konumlandırıyor. Ve bu büyük bir gurur! »Kamu Temizliğinden sorumlu Schaerbeek Meclis Üyesi Deborah Lorenzino'yu ilan etti. "#Schaerbeektoutpropre kampanyamızın eylemlerinin bir parçası olan bu pilot belediye projesi, böylece vatandaşları kamu temizliğinden sorumlu hale getirmeyi amaçlayan araçlarda yeni bir aşamaya işaret ediyor. Ayrıca, belediyemizin sürdürülebilir kalkınma ve geri dönüşüm konusundaki hırsını ortaya koyuyor ve olağanüstü Parc Josaphat sitesinin% 100 ekolojik yönetimini daha da güçlendiriyor. "

Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté ve Fost Plus ile yapılan işbirliği sayesinde, Brüksel Bölgesi'ndeki bu benzeri görülmemiş Schaerbeek projesi gün ışığını görmeyi başardı. Nitekim, Brüksel Bölgesi'ndeki çeşitli parklarda yaz aylarında testler yapıldı, ancak ilk kez bir belediye bir parkta tüm yıl boyunca bir sıralama sistemi bırakmaya karar verdi. 21 Ekim'den itibaren, en uğrak yerlere, Josaphat Park'a 10 sıralama adası kurulacak.

Çok fazla "uygun olmayan" atık içeren çöp torbaları genellikle yakma fırınına gönderilirse, çünkü "yeniden ayırma" çok pahalıdır. Schaerbeek, vatandaşlarının katılımı ve net iletişim sayesinde iyi bir ayıklama oranına bahis yapıyor. % 100 ayıklamayı garanti etmek için bir firma, ayırma oranına bakılmaksızın tüm geri dönüştürülebilir atıkları "yeniden sınıflandıracaktır". Bu "yeniden sıralama", uyarlanmış bir çalışma şirketi tarafından gerçekleştirilecektir. Bir yılda 4,2 ton PMC ve 3,2 ton camı geri dönüştürmek ve böylece bu atığın yakılmasını önlemek hedefleniyor.

Bu yeni ayırma adalarının kurulması ile PMC ve camın (renkli ve şeffaf) geri dönüşümü mümkün olacak. Deneyimler, parklara atılan kağıt ve kartonların genellikle kirli (yağlı) olduğunu ve bu nedenle geri dönüştürülemeyeceğini göstermektedir, bu nedenle "kağıt" ayıklama seçilmemiştir.

Yeni ergonomik kutular

Sıralama adaları yeterli kapasiteye sahip olmakla birlikte hem görünür olmalı hem de parkın estetiğine uygun olmalıdır. "Schaerbeek yapımı" işlenmiş ahşapta bu model için başarılı bahis, zaman içinde iyi bir direnci garanti eder. Belediye marangozluğu ile geliştirilmiş yeni bir prototiptir. Bir sigara koklayıcı, sigara içenlerin iyi söndürülmüş popolarını "karışım" kutusuna atmalarına olanak tanır. Çocuklar unutulmadı: hayvan dükkanının yanındaki oyun alanına eğlence kutuları yerleştirilecek.

Vatandaşları teşvik etmek ve eğitmek için, belediye ortaklarıyla basit ve net bir iletişim geliştirmiştir: kutuların kapakları tasnif renklerine boyanmıştır (PMC için mavi, cam için koyu yeşil ve karışım için gri) ve Kabul edilen atıkların fotoğraflarını gösteren tabelalar her bir kutuya yerleştirilir. Arka taraftaki çizimler her bir atığın kaderini gösteriyor: Bir bisiklet yapmak için 300 tenekeden daha az şey gerektiğini biliyor muydunuz?

Sıralama yapmanın beklenmedik olumlu etkileri

Diğer belediyelerde yapılan gözlemlere göre, ayırma kutularının bulunduğu parklar daha az kirli. Bu ilginç yan etki belediye tarafından dikkatle incelenecektir. Nitekim, ortaklarımızın desteği sayesinde Josaphat Park'ta çöp tenekelerinin temizliği ve kullanımı konusunda bir soruşturma yürütülüyor. Ayrıştırma kutularının varlığının, "normal" çöp kutularındaki geri dönüştürülebilir atıkları azaltmayı ve Josaphat Park'ın temizliğinin ayırma adalarının varlığıyla iyileştirilip iyileştirilmediğini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Josaphat Park'ta bulunan yetmiş sepete 10 sıralama adası eklendi. Yürüyüşçüler onları benimserse, Schaerbeek parktaki tüm çöp kutularını aşamalı olarak ayırma adaları ile değiştirmeyi planlıyor. Orta vadede, Schaerbeek'teki tüm belediye parklarını seçici sınıflandırmaya dönüştürmeyi umuyoruz.

**************************************


COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration des premières poubelles de tri permanentes dans un parc de la Région bruxelloise. Schaerbeek pionnière dans le parc Josaphat.

Trier ses déchets chez soi est devenu un réflexe pour la grande majorité des Bruxellois. Mais hors de son domicile, il est rare de trouver des poubelles adaptées au tri. C’est pourquoi la commune de Schaerbeek a décidé de franchir le pas et de devenir pionnière en lançant un projet pilote de tri permanent dans son parc emblématique : le parc Josaphat.

« Grâce à ce projet inédit de poubelles de tri dans le Parc Josaphat, Schaerbeek se positionne comme commune pionnière en matière de propreté publique en Région bruxelloise. Et c’est une grande fierté ! » déclare Deborah Lorenzino, Echevine schaerbeekoise en charge de la Propreté publique.  « Ce projet communal pilote qui s’inscrit dans les actions de notre campagne #Schaerbeektoutpropre marque ainsi une nouvelle étape dans les outils visant à responsabiliser les citoyens en matière de propreté publique. Il démontre aussi l’ambition de notre commune en matière de développement durable et de recyclage et renforce encore la gestion 100% écologique du site exceptionnel du Parc Josaphat. »

Grâce à une collaboration avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté et Fost Plus, ce projet schaerbeekois inédit en Région bruxelloise a pu voir le jour. En effet, des tests ont été menés en été dans différents parcs de la Région bruxelloise, mais c’est la première fois qu’une commune décide de laisser un dispositif de tri en place toute l’année dans un parc. Dès le 21 octobre, 10 îlots de tri seront installés dans le parc Josaphat, aux endroits les plus fréquentés.

Si les sacs poubelles contenant trop de déchets « non-conformes » sont généralement envoyés à l’incinérateur, car « re-trier » coûte très cher. Schaerbeek fait le pari d’un bon taux de tri, grâce à l’implication de ses citoyens et une communication claire. Pour garantir le tri à 100%, une firme réalisera un « re-triage » de tous les déchets recyclables, quel que soit le taux de tri. Ce « re-triage » sera réalisé par une entreprise de travail adapté. En un an, l’ambition est de recycler 4,2 tonnes de PMC et 3,2 tonnes de verre et ainsi éviter l’incinération de ces déchets.

Avec l’installation de ces nouveaux îlots de tri, le recyclage du PMC et du verre (coloré et transparent) sera rendu possible. L’expérience montre que les papiers et cartons jetés dans les parcs sont généralement souillés (gras) et ne sont donc pas recyclables, c’est pourquoi le tri « papier » n’a pas été retenu.

Des poubelles ergonomiques inédites

Les îlots de tri doivent à la fois être visibles et s’intégrer à l’esthétique du parc, tout en présentant une contenance suffisante. Pari réussi pour ce modèle en bois traité « made in Schaerbeek », garantissant une bonne résistance dans le temps. C’est un prototype inédit, développé avec la menuiserie communale. Un éteignoir à cigarette permet aux fumeurs de se débarrasser de leur mégot bien éteint dans la poubelle « mélange ». Les enfants ne sont pas oubliés : des poubelles ludiques seront installées à la plaine de jeux près de l’animalerie.

Pour encourager et sensibiliser les citoyens, la commune a également développé avec ses partenaires une communication simple et claire : les couvercles des poubelles sont peints aux couleurs du tri (bleu pour le PMC, vert foncé pour le verre et gris pour le mélange) et des panneaux arborant les photos des déchets acceptés sont placés sur chaque poubelles. Au verso, des dessins illustrent le devenir de chaque déchet : saviez-vous qu’il faut moins de 300 cannettes pour faire un vélo ?   

Les effets positifs inattendus du tri

D’après les observations réalisées dans d’autres communes, les parcs où l’on propose des poubelles de tri sont moins salis. Cet intéressant effet collatéral sera étudié avec attention par la commune. En effet, grâce à l’appui de nos partenaires, une enquête est en cours sur la propreté et l’utilisation des poubelles au parc Josaphat. Elle vise à déterminer si la présence de poubelles de tri permettra de diminuer les déchets recyclables dans les poubelles « normales » et si la propreté du parc Josaphat est améliorée par la présence des îlots de tri.

Les 10 îlots de tri ont été ajoutés à la septantaine de corbeilles présentes dans le parc Josaphat. Si les promeneurs les adoptent, Schaerbeek envisage de remplacer progressivement toutes les poubelles du parc par des îlots de tri. A moyen terme, nous espérons convertir tous les parcs communaux de Schaerbeek au tri sélectif.


Alessio PAPAGNI
CHEF DE CABINET DE L’ECHEVINE DEBORAH LORENZINO | KABINETCHEF VAN DEBORAH LORENZINO

PROPRETE PUBLIQUE & ESPACES VERTS, ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE ET BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE ANIMALE

OPENBARE NETHEID & GROENE RUIMTES, KINDEREN, JEUGD, GEZIN EN DIERENWELZIJN
Maison communale | Gemeentehuis • Place Colignon | Colignonplein • Bur. 1.09
 02/244.71.27 • www.1030.be • www.facebook.com/1030be • www.twitter.com/achillecolignon

**********************************************

PERSBERICHT

Inhuldiging van de eerste permanente sorteerbakken in een park in het Brussels Gewest. Schaarbeek pionier in het Josaphatpark.

Thuis afval sorteren is een reflex geworden voor de overgrote meerderheid van de Brusselaars. Maar buitenshuis zijn er zelden afvalbakken te vinden die zich hiertoe lenen. Daarom heeft de gemeente Schaarbeek besloten om de sprong te wagen en een pionier te worden door een permanent sorteerproefproject te lanceren in haar iconische park: het Josaphatpark

"Dankzij dit nooit eerder geziene project van sorteerbakken in het Josaphatpark positioneert Schaarbeek zich als een pioniersgemeente op het vlak van openbare netheid in het Brussels Gewest. En dat is iets om trots op te zijn!", zegt Deborah Lorenzino, Schepen van Openbare Netheid in Schaarbeek.  "Dit proefproject, als onderdeel van onze campagne #Schaerbeektoutpropre, biedt dus een nieuwe aanpak om burgers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op vlak van openbare netheid. Ook toont het de ambitie onze gemeente op het vlak van duurzame ontwikkeling en recyclage. Het project versterkt bovendien het voor 100% ecologische beheer van deze bijzondere site van het Josaphatpark.»

Dankzij een samenwerking met Leefmilieu Brussel, Brussels Netheid en Fost Plus werd dit project van de gemeente Schaarbeek, het eerste in zijn soort in het Brussels Gewest, mogelijk gemaakt. In de zomer werden reeds in verschillende parken in het Brussels Gewest tests uitgevoerd, maar het is de eerste keer dat een gemeente beslist om het hele jaar door een sorteersysteem in een park te laten staan. Vanaf 21 oktober worden op de meest bezochte plaatsen in het Josaphathpark 10 sorteereilandjes geïnstalleerd.
 Afvalzakken die te veel "niet-conform" afval bevatten, worden meestal naar de verbrandingsoven gestuurd omdat “hersorteren” erg duur is.     

Schaarbeek hoopt op een goed sorteerpercentage dankzij de betrokkenheid van haar burgers en duidelijke communicatie. Om 100% sortering te garanderen, zal een bedrijf een "re-sortering" van al het recycleerbaar afval uitvoeren, ongeacht het sorteerpercentage. Deze "re-sortering" zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. De ambitie is om in één jaar tijd 4,2 ton PMC en 3,2 ton glas te recycleren om verbranding van dit type afval te vermijden.  

Dankzij de installatie van de nieuwe sorteereilandjes wordt de recyclage van PMC en glas (zowel gekleurd als transparant) mogelijk gemaakt. De ervaring leert dat het papier en karton dat in de parken wordt weggegooid over het algemeen vervuild is (vettig) en dus niet recycleerbaar waardoor de papiersortering niet aangehouden kon worden.

Nieuwe ergonomische afvalbakken

Sorteereilandjes moeten zowel zichtbaar zijn als passen bij de esthetiek van het park  én tegelijk beschikken over voldoende capaciteit. Dit model van behandeld hout "made in Schaarbeek" is een succesvolle gok, die een goede weerstand in de tijd garandeert. Het is een origineel prototype, ontwikkeld in samenwerking met de dienst houtbewerking van de gemeente. Dankzij een sigarettendover kunnen rokers hun goed gedoofde sigarettenpeuk in de "mix"-bak gooien. Kinderen worden eveneens niet vergeten: er worden speelse afvalbakken geplaatst in de speeltuin bij de dierenwinkel.       

Om de burgers aan te moedigen en te sensibiliseren zet de gemeente met haar partners in op eenvoudige en duidelijke communicatie : de deksels van de bakken zijn geschilderd in de kleuren van sortering (blauw voor het PMC, donkergroen voor het glas en grijs voor restafval) en op elke bak worden borden met foto's van het geaccepteerde afval geplaatst. Op de achterkant wordt de bestemming van het afval geïllustreerd aan de hand van tekeningen: wist u dat er minder dan 300 blikjes nodig zijn om een fiets te maken? 

Onverwachtse positieve bijwerkingen van sorteren

Observaties in andere gemeenten wijzen uit dat parken waar sorteerbakken staan minder vervuild zijn. Dit interessante neveneffect zal door de gemeente zorgvuldig worden bestudeerd. Dankzij de steun van onze partners wordt momenteel namelijk onderzoek uitgevoerd naar netheid en het gebruik van vuilnisbakken in het Josaphatpark. Het doel is om te bepalen of de aanwezigheid van sorteerbakken zorgt voor een afname in hoeveelheid recycleerbaar afval in "normale" vuilnisbakken en of de netheid van het Josaphatpark er op vooruit gaat door de aanwezigheid van sorteereilandjes.       

De 10 sorteereilandjes vormen een aanvulling op de ongeveer zeventig afvalbakken in het Josaphatpark. Als wandelaars ze oppikken, is Schaarbeek van plan om geleidelijk aan alle afvalbakken in het park te vervangen door sorteereilandjes. Op middellange termijn hopen we in alle gemeentelijke parken van Schaarbeek aan selectieve sortering te doen.

Met vriendelijke groeten,