Web Paneline Davet: “2021'de Türk Dış Politikası - Gelecek İçin Beklentiler”, Yarın saat 18.00, Brüksel Saati

~~Yılbaşından hemen önce 2021 SETA Brüksel ASBL, 2020'nin son web panelini düzenliyor. “2021'de Türk Dış Politikası - Gelecek İçin Beklentiler” başlıklı web paneli 29 Aralık 2020 Salı günü saat 18: 00'de gerçekleşecek o 'saat Brüksel Saati.

~~Yılbaşından hemen önce 2021 SETA Brüksel ASBL, 2020'nin son web panelini düzenliyor. “2021'de Türk Dış Politikası - Gelecek İçin Beklentiler” başlıklı web paneli 29 Aralık 2020 Salı günü saat 18: 00'de gerçekleşecek o 'saat Brüksel Saati.

SETA Brüksel ASBL koordinatörü Sayın Talha Köse'nin moderatörlüğünde akademisyenler ve uzmanlar Türkiye’nin Avrupa, Ortadoğu, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Kafkas Bölgesi ile dış ilişkilerini konuşacak. Akademisyenler ve uzmanlar, küresel, bölgesel ve uluslararası zorluklarla ilgili uluslararası politikadaki temel gelişmeleri tartışacaklar. Web paneli, 2020'nin kritik dış politika konularının bir değerlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Panelistler ayrıca önümüzdeki yıl için temel sorun alanları, olası riskler ve yeni stratejik fırsatlar hakkında bir bakış açısı sunacaktır.

Panelistler arasında Marmara Üniversitesi'nden (Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü) Bilgehan Alagöz, İktisadi Kalkınma Vakfı'ndan Sn. Çiğdem Nas ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Sn. Kılıç Buğra Kanat, SETA Washington'dan Sn. Kılıç Buğra Kanat ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden Sn. Vişne Korkmaz yer alıyor.

************************************************

~~Invitation to Web-Panel: “Turkish Foreign Policy in 2021 – Prospects for Future”, Tomorrow at 18.00 o’clock Brussels Time

~~Dear Madam or Sir,

Right before the start of the year, 2021 SETA Brussels ASBL is organizing its last web-panel of 2020. The web-panel entitled “Turkish Foreign Policy in 2021 – Prospects for Future” will occur on Tuesday, 29th of December 2020 at 18.00 o’clock Brussels Time.

Under the moderation of Mr. Talha Köse, the coordinator of SETA Brussels ASBL, academics and experts will talk about Turkey’s foreign relations, particularly with Europe, the Middle East, the United States of America, China, Russia, and the Caucasian Region. The academics and experts will discuss the main developments in international politics regarding global, regional, and international challenges. The web-panel aims to provide an evaluation of the critical foreign policy issues of 2020. Panelists will also give an outlook on key issue areas, possible risks, and new strategic opportunities for the upcoming year.

The panellists include Ms. Bilgehan Alagöz from Marmara University (Institute for Middle East Studies), Ms. Çiğdem Nas from Economic Development Foundation and Yıldız Technical University, Mr. Kılıç Buğra Kanat from SETA Washington and Ms. Vişne Korkmaz from  Bahçeşehir Cyprus University.

The event will be live-streamed on our social media accounts and watched through this link: https://www.setav.org/live/.

Kind regards,